دوره 6، شماره 3 - ( July-Sep 1396 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 174-165 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- گروه علوم و اطلاع رسانی، دانشگاه پیام نور، ایران
2- پژوهشگران جوان و باشگاه نخبگان، شعبه علمی و تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، ariahi1986@gmail.com
چکیده:   (7347 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
: سطح پایین اطلاعات و عدم آگاهی و دانش زنان از مسائل مختلف مربوط به بارداری می‏ تواند مشکلات مختلفی را برای آنها بوجود آورده و افزایش مداخلات پزشکی را سبب شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نیازهای اطلاعاتی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بهشهر و منابع کسب آن می‏باشد.
مواد و روش‏ها: پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی (مقطعی) انجام شده است. جامعه پژوهش مطالعه حاضر را 188 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بهشهر در سال 1395 تشکیل می‏دهند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته (که روایی و پایایی آن به ترتیب توسط متخصصان و صاحب‏ نظران و آلفای کرونباخ بدست آمده است) و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی، آزمون‏های آماری و نرم افزار SPSS (نسخه 17) استفاده شده است.
یافته‏ها: یافته‏ های بدست آمده نشان داد که مهم‏ترین نیاز اطلاعاتی زنان باردار، اطلاعات مربوط به سلامت جنین(49/4) بوده است. همچنین آنها "متخصصان زنان و زایمان" و "پزشکان متخصص" را با میانگین ‏های 34/4 و 22/4، به عنوان مهم‏ترین منابع کسب اطلاعات سلامت ذکر کرده‏اند. همچنین آنها به طور قابل توجهی از تلگرام به عنوان مهم‏ترین شبکه‏ اجتماعی برای دسترسی و کسب اطلاعات سلامت استفاده کرده‏اند. همچنین تفاوت معنی‏داری میان برخی "ویژگی‏های جمعیت ‏شناختی" و "نیازهای ‏های اطلاعاتی" و همچنین"منابع کسب اطلاعات" در میان گروه‏های مختلف زنان باردار مشاهده شده است.
نتیجه‏ گیری: زنان باردار برای سپری نمودن دوران بارداری خود به اطلاعات مختلف و متنوعی نیازمندند. اهمیت این اطلاعات توسط جامعه مورد مطالعه در سطح بالایی گزارش شده است. متخصصان بهداشتی و مدیران نظام سلامت کشور می‏توانند با برنامه ‏ریزی و انجام تهمیدات مناسب و آموزش مستمر و منظم به این گروه از افراد، در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش آنها تاثیر گذار باشند.
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1396/4/25 | پذیرش: 1396/6/13 | انتشار: 1396/6/26

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.