دوره 10، شماره 2 - ( 1-1400 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 158-150 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی ، تهران ، ایران ، mtavakol@ut.ac.ir
2- گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی ، تهران ، ایران
چکیده:   (928 مشاهده)
مقدمه: سلامت بسیار حائز اهمیت است، و از منظر‌های مختلف قابل بررسی است. سنجش سلامت اجتماعی می­تواند مبنای مناسبی برای برنامه ­ریزی در جهت ارتقاء سلامت عمومی جامعه هدف باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت اجتماعی ساکنین لامرد فارس انجام شده است.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع توصیفی است، و از یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته به عنوان ابزار استفاده می‌کند. جامعۀ­ آماری پژوهش شامل افراد بالای 20 سال منطقه­ی لامرد در سال 2019 به تعداد 60319 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران، و از طریق روش خوشه‌ای 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای توصیف سلامت اجتماعی، در برنامه SPSS نسخه 24 از شاخص‌ گرایش به مرکز میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد استفاده شد. سطح معناداری 0/05 تعیین شد.
یافته ­ها:  در این پژوهش، 382 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. از این تعداد 89 درصد مردان بودند و 66 درصد آنان مجرد. بیشترین گروه سنی پاسخگویان به رده سنی 30-35 سال تعلق داشت. یافته­ ها نشان داد میانگین سلامت اجتماعی مورد ارزیابی در سطح متوسطی بوده است (M=3.03, Sd=0.35). از بین ابعاد عملیاتی­ شده سلامت اجتماعی، بعد اقتصادی معیشتی در وضع مطلوب بوده (M=3.09, Sd=0.96). اعتماد اجتماعی، به عنوان اصلی ­ترین شاخص سرمایه اجتماعی، مورد ارزیابی قرار گرفت، و حاکی از آن بود که اعتماد نهادی در سطح پایینی قرار داشت (M=2.14, Sd=0.65). بر خلاف این، سطح اعتماد بین‌فردی بالا بود (M=3.14, Sd=1.13).  آسیب­ های اجتماعی در سطح بالایی قرار داشت (M=3.07, Sd=0.87)، و سلامت جسمی و روانی به ترتیب در سطح متوسط و کم بوده است. در خصوص طول عمر، جمعیت مورد مطالعه معتقد بودند طول عمر کاهش یافته‌ است (M=3.75, Sd=0.76)، و در مورد سواد و آموزش، پاسخ‌ها حاکی از آن بود که گرایش متوسط به بالا به ارتقای مدارک تحصیلی و رشته­ های فنی وجود دارد(M=3.14, Sd=0.9). شاخص وضعیت محیط‌زیست نامطلوب بود، و آلودگی‌های صوتی، هوایی، و دریایی بالا بودند (M=2.84, Sd=0.84).
نتیجه­ گیری: با توجه به اهمیت سلامت اجتماعی، بررسی ابعاد گوناگون آن از طریق طرح‌های پانل می­تواند ابزار تحلیلی مناسبی برای جامعه ­شناسان، آسیب­ شناسان و برنامه­ ریزان حوزه‌ بهداشت به منظور پیمودن از وضع موجود به وضع مطلوب­ باشد.
متن کامل [PDF 829 kb]   (468 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/1/18 | پذیرش: 1399/12/30 | انتشار: 1400/4/10

فهرست منابع
1. 1. Sharbatiyan MH. The Semantic Components Reflecting the Link Between Social Capital and the Rate Social Health of the Benefit of Students of Payam Noor University, Mashhad. Sociological Studies of Youth (Jame Shenasi Motaleate Javanan). 2011; 2(5): 149-74. [Persian]
2. Sajjadi H, Sadrossadat SJ. Social Health Indices. Political-Economic Magazine. 2004; (207, 208): 244-53. [Persian]
3. Zaki MA, Khoshouei MS. Factors Affecting Social Well-Being of The Residents of the City of Isfahan. Urban Studies. 2013; 3(8): 79-108. [Persian]
4. Amini Rarani M, Mousavi MT, Rafiey H. Correlation of Social Capital with Social Health in Iran. Social Welfare Quarterly. 2011; 11(42): 203-28. [Persian]
5. Tavakol M. Social Health: Dimensions, Components, and Indicators in Iranian and World Studies. Journal of Bioethics. 2015; 4(14): 115-35. [Persian]
6. Mousavi, s. Abdorreza. Climate and archaeology of Lamerd. Lamerd: Irahestan, 2017. [Persian]
7. Tavakol M, Nozari H. Analysis of social, economic and environmental Persian gas refinery industry in rural areas (Case Study: Rural Areas of Mohr city of Fars province). Quarterly of Social Studies and Research in Iran. 2013;1(4): 29-48. [Persian]
8. Ojide G. Socio-Economic Effects of Oil and Gas Activities on Ogoniland, Rivers State, Nigeria [Internet] [PhD Thesis]. [University of Nigeria Nsukka]; 2016.
9. Miguel E, Gertler P, Levine DI. Does Industrialization Build or Destroy Social Networks? Economic Development and Cultural Change [Internet]. 2006;54(2):287-318. [DOI:10.1086/497014]
10. Saeedinia H, Lobatfard A. The Impact of the Emersion of Oil to South Oil: A Case Study of Gachsaran (79 - 1953 / 57 - 1332). History of Islam and Iran Quarterly. 2016; 26(31): 121-48. [Persian]
11. Abedifar A. An Evaluation of the Social Consequences of Oil and Gas Industry Development in Bushehr Province: A Case Study of Southern Pars [MA Thesis]. [Azad University, Tehran Central Branch]; 2013. [Persian]
12. Bazrafshan J, Mohammad Niya T. The Consequences of Creating Special Economic Zones on Rural Economic Development, Case Study: Assaluyeh District of Kangan Township. Geography and Territorial Spatial Arrangement. 2013;3(6):49-62. [Persian]
13. Keshavarzian H. An Evaluation of the Effects of Oil Industry on the Development of Rural Regions of Lavan Island [MA Thesis]. [Isfahan University of Technology]. 2012. [Persian]
14. Habib S, Hinojosa MS, Hinojosa R. Societal Implications of Unconventional Oil and Gas Development. Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection. 2017; 1: 167-92. [DOI:10.1016/bs.apmp.2017.08.001]
15. Di Pasquale D, Glaeser EL. Incentives and Social Capital: Are Homeowners Better Citizens?. Journal of Urban Economics [Internet]. 1999;45(2):354-84. [DOI:10.1006/juec.1998.2098]
16. Mahdavi A, Azizmohammadlou H. The Effects of Industrialization on Social Capital: The Case of Iran. International Journal of Social Economics. 2013; 40(9):777-96. [DOI:10.1108/IJSE-10-2012-0104]
17. Miguel E, Gugerty MK. Ethnic Diversity, Social Sanctions, and Public Goods in Kenya. Journal of Public Economics. 2005;89(11-12):2325-68. [DOI:10.1016/j.jpubeco.2004.09.004]
18. Seydlitz R, Laska S. Social and Economic Impacts of Petroleum 'Boom and Bust' Cycles. University of New Orleans; 1994. Final Report.
19. Dehghani M. An Evaluation of the Social Effects of Shazan Refinery on the Capacity of the Surrounding Local Communities [MA Thesis]. [Allame Tabatabee University]; 2014. [Persian]
20. Baumüller H, Donnelly E, Vines A, et al. The Effects of Oil Companies' Activities on the Environment, Health and Development in Sub-Saharan Africa. Directorate-General for External Policies of the :union:, European Parliament; 2011.
21. Bursik JR. Social Disorganization and Theories of Crime and Delinquency: Problems and Prospects. Criminology. 1988;26(4):519-52. [DOI:10.1111/j.1745-9125.1988.tb00854.x]
22. Talebian SA, Faazeli M, Daghaghele A. The Social Effect of Industrial Development in The Assaluyeh District. Nameh-Ye Olum-E Ejtemai. 2008;(33):57-75. [Persian]
23. Granados PS. Public Health Concerns and Unconventional Oil and Gas Development. Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection. 2017; 1: 147-66. [DOI:10.1016/bs.apmp.2017.08.007]
24. Ramirez MI, Arevalo AP, Sotoyamor S, et al. Contamination by Oil Crude Extraction - Refinement and Their Effects on Human Health. Environmental Pollution. 2017;231(1):415-25. [DOI:10.1016/j.envpol.2017.08.017]
25. Guilbert J. The World Health Report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Abingdon, England: Educ Health; 2003; 16(2): 230. [DOI:10.1080/1357628031000116808]
26. Lyons RA, Temple JMF, Evans D, et al. Acute Health Effects of the Sea Empress Oil Spill. Journal of Epidemiology and Community Health. 1999;53(5):306-10. [DOI:10.1136/jech.53.5.306]
27. Campbell D, Cox D, Crum J, et al. Initial Effects of the Grounding of the Tanker Braer on Health in Shetland. British Medical Journal Clinical Research. 1993;307(6914):1251-5. [DOI:10.1136/bmj.307.6914.1251]
28. Mokhtari Malek Abadi R, Marsoosi N, Hosseini SA, et al. Assessing Social-Cultural Sustainability in The Extractive Cities (Case: Extractive City Asalooyeh). Research and Urban Planning. 2015;5(19):91-110. [Persian]
29. Anbari M, Malaki A. Social effects of industrial growth poles on local sustainable development: Assaluyeh industrial growth poles Case study. Community Development (Rural and Urban Communities). 2012;3(2):87-106.
30. Binns J, Bloom F, Bunker J, et al. Gulf War Illness and the Health of Gulf War Veterans: Research Update and Recommendations, 2009-2013. Wanshington DC, United States: U.S. Government Printing Office; 2014.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.