دوره 8، شماره 4 - ( 8-1398 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 219-211 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasishavazi M, Hajimohammadi B, Hajebrahimi Z. Predictors of Intention to Consume Genetically Modified Oil among Personnel of Community Health Care Centers in Yazd, Iran: An Application of the Theory of Planned Behavior. JCHR. 2019; 8 (4) :211-219
URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-481-fa.html
عباسی شوازی معصومه، حاجی محمدی بهادر، حاج ابراهیمی زهرا. پیشگویی کننده‎های قصد مصرف روغن تراریخته درکارکنان مراکز سلامت جامع شهر یزد: کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده. مجله تحقیقات سلامت. 1398; 8 (4) :219-211

URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-481-fa.html


1- 1.گروه آموزش و ارتقاء سلامت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد ، ایران ، mabbasishavazi@gmail.com
2- 2.مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد ، ایران
3- 3.گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد ، ایران
چکیده:   (2889 مشاهده)
زمینه مطالعه : مواد غذایی تراریخته، یکی از موضوعات بحث انگیز در جهان است . چنین مطالعاتی در ایران، به صورت محدودی انجام گرفته اند.
هدف:از آن جا که برآورد قصد، نگرش ها و ادراکات مصرف کنندگان، بخش مهمی از پژوهش های بنیادی اجتماعی را در این زمینه تشکیل می دهد، این مطالعه با هدف تعیین پیش گویی کننده های قصد مصرف روغن تراریخته در کارکنان مراکز سلامت جامع در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام گرفت.
روشکار: در این مطالعه تحلیلی مقطعی ۱۰۵ نفر از کارکنان مراکز سلامت جامع شهر یزد  انتخاب شده و مورد
بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‎ها، پرسشنامه های خودایفا بود که در طی چندین مرحله طراحی شده و روایی و پایایی آن تایید شد. داده‎ها با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نگرش و هنجارهای انتزاعی، به ترتیب قویترین همبستگی مثبت و معنادار را با قصد مصرف روغن تراریخته نشان دادند. پیش‌بینی‌کننده‌های قصد مصرف روغن تراریخته حاکی از آن بود که در مجموع ۲/۴۳ % از تغییرات در واریانس قصد، توسط سه متغیر نگرش، هنجار و کنترل رفتاری درک شده تبیین می گردید .
نتیجه گیری نهایی: نگرش مهم ترین عامل برای ایجاد قصد مصرف روغن تراریخته  تشخیص داده شد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده توانست به صورت کاملا مطلوبی، پیش بینی کننده های قصد مصرف روغن تراریخته را در کارکنان مراکز سلامت جامع شناسایی کند. بنابراین، کاربرد آن در پیش بینی رفتارهای مصرف کنندگان پیشنهاد میگردد
متن کامل [PDF 789 kb]   (851 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1397/9/1 | پذیرش: 1398/10/8 | انتشار: 1398/10/8

فهرست منابع
1. Jacobsen SE, Sorensen M, Pedersen SM, et al. feeding the world: Genetically modified crops verses agricultural biodiversity. Agronomy Sustainable Developement. 2013; 33(4): 651-62. [DOI:10.1007/s13593-013-0138-9]
2. Paarlberg RL. The Real Threat to GM crops in poor countries: consumer and policy resistance to GM foods in rich countries .Food policy. 2002; 27(3): 247-50. [DOI:10.1016/S0306-9192(02)00014-3]
3. McEwen A, Straus L, Croker H. Dietary beliefs and behavior of a UK Somali Population.Journal of Human Nutrition Dietetics.2009;22: 116-21. [DOI:10.1111/j.1365-277X.2008.00939.x]
4. Zhang D, Guo j. the Development and standardization of testing methods for genetically modified organisms and Drived Products.journal of integrative plant biology.2011;53(7): 539-51. [DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01060.x]
5. Tohidfar M, Khosravi S. Challenges for releasing BT transgenic plants. Journal Agricultural Biotechnology. 2015; 7(3): 33-54.[persian]
6. Magnusson MK, Hursti UKK. Consumer attitudes towards genetically modified foods.Appetite.2002; 39:9-24. [DOI:10.1006/appe.2002.0486]
7. Allahyari Frad N. A study of Islamic (Shia) views about consumption of genetically modified organisms products. Medical Ethics and History of medicine. 2013;6(1): 74-83 .[Persian]
8. BredahlL.Consumers Cognitions with regard to genetically modified foods, Results of qualitative Study in four countries. Appetite.1999; 33(3): 343-60. [DOI:10.1006/appe.1999.0267]
9. Gaskell G, Bauer MW, Durant J, et al. Worlds apart? The Reception of Genetically Modified Foods in Europe and the U. S. Science.1999; 285(5426): 384-7. [DOI:10.1126/science.285.5426.384]
10. Hoban Tj. Consumer acceptance of biotechnology: An international perspective. Nature biotechnology. 1997; 15(3): 232-4. [DOI:10.1038/nbt0397-232]
11. Onyango B. Consumer Acceptance of Genetically Modified Foods: The Role of Product Benefits and Perceived Risks. Journal of Food Distribution research.2004; 35(1): 154-61.
12. Huang J, Qiu H, Bai J, et al. Awareness, acceptance and willingness to buy genetically modified foods in Urban China.Appetite.2006;46(2): 144-51. [DOI:10.1016/j.appet.2005.11.005]
13. Ghanian M, Ghoochani O, kitterlin M, et al .Attitudes of Agricultural Experts toward Genetically Modified Crops: A Case Study in Southwest Iran. Science and Engineering Ethics.2016; 2: 509-24.[Persian] [DOI:10.1007/s11948-015-9653-1]
14. Ghiasvand GF, Mirakzadeh Aa, Shiri N. Factors Affecting Consumer Attitudes towards Genetically Modified (GM) Crops (Case study: Qazvin County). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research.2015; 46(3): 427-38 .[Persian]
15. AbbasiShavazi M, Baghianimoghadam MH, Rezaeipandari H ,et al. Predictors of Using Respiratory Protection Masks among Workers of Sanitary Ware Companies in Yazd, Iran, Based on the Theory of Planned Behavior .Mazandaran University Medical Sciences.2017 ;27(151): 180-92. [Persian]
16. Ajzen I,Driver Bl .Prediction of leisure participation from behavioral, normative, and control beliefs: an application of the theory of planned behavior. Leisure Sciences.1991; 13 (3): 185-204. [DOI:10.1080/01490409109513137]
17. Delshad Noghabi A, Darabi F, Moshki M. The Impact of education on the basis of the theory of planned behavior on the level and method of supervision of their parents on watching television by students. Journal of Torbat Heydariyeh University of medical Siences. 2016; 30: 406. [Persian]
18. Godin G, KOKG. The theory of planned behavior: A review Its Application to healh related behaviors.American Jounal of Health Promotion.1996; 11(2): 87-98. [DOI:10.4278/0890-1171-11.2.87]
19. Bredahl L. Determinants of consumer attitudes and purchase intentions with regard to genetically modified food-results of a cross-national survey.Consumer Policy. 2001; 24(1): 23-61. [DOI:10.1023/A:1010950406128]
20. Chen MF, Li HL. The consumer's attitude toward genetically modified foods in Taiwan. Food Quality and Preferences.2007; 18(4): 662-74. [DOI:10.1016/j.foodqual.2006.10.002]
21. Kim YG, Jang SY, Kim AK. Application of the theory of planned behavior to genetically modified foods: Moderating effects of food technology neophobia.Food Research International.2014; 62: 947-54. [DOI:10.1016/j.foodres.2014.03.057]
22. Zhang M, Liu GL. The Effects of consumer's subjective and objective knowledge on perceptions and attitude towards genetically modified foods: objective knowledge as a determinant.International journal of food science and technology.2015; 50(5): 1198-1205. [DOI:10.1111/ijfs.12753]
23. Costa-Font M, Gil M. Structural Equation Modelling of Consumer Acceptance of Genetically Modified (GM) Food in the Mediterranean Europe: A Cross Country Study. Food Quality and Preference. 2009; 20(6): 399-409. [DOI:10.1016/j.foodqual.2009.02.011]
24. Saher M, Lindeman M, Hursti UKK. Attitudes towards genetically modified and organic foods.Appetite.2006; 46(3): 324-31. [DOI:10.1016/j.appet.2006.01.015]
25. Naeemi A, Pezeshki rad Gh, Ghareyazi B. An investigation of biotechnology experts'Attitudes in Univesity Centers of Tehran Province towards the Use of Transgenic Plants. Environmental Sciences.2010; 7(2): 77-91. [Persian]
26. Yazdanpanah M, Forouzani M, Bakhtiyari Z. Investigating the Tendency of Khuzestan Province Organization of Agriculture Jihad Experts towards Genetically Modified Crops. Iranian Agricaltural Extension and Education journal.2016; 12(1): 103-17. [Persian]
27. French DP, Sutton S, Hennings SJ, et al. The importance of Affective beliefs and attitudes in the theory of planned behavior: Predicting intentions to increase physical activity. Journal of Applied socialphycology.2005; 35(9): 1824-48. [DOI:10.1111/j.1559-1816.2005.tb02197.x]
28. McConnon A, Raats M,AstrupA,et al. Application of the Theory of Planned Behaviour to weight control in an overweight cohort. Results from A pan - European dietary intervention trial (DiOGenes). Appetite.2012; 58(1): 313-18. [DOI:10.1016/j.appet.2011.10.017]
29. Morowaty MA, Chaleshgar M, Abbasi shavazi M, et al. Evaluation of workers-related factors about using of hearing protection devices in textile factories, based on planned behaviuor theory.Occupational Medicine quarterly journal research center of industry related diseases.2013;5(2): 32-42. [Persian]
30. Schifter De, Ajzen I. Intention, perceived control and weight loss: An application of the theory of planned behavior.journal of personality and Social Psychology.1985; 49(3): 843-51. [DOI:10.1037/0022-3514.49.3.843]
31. Kikulwe EM, Wesseler J, Falck-Zepeda J. Attitudes,perceptions, and trust. Insights from a consumer survey regarding genetically modified banana in Uganda.Appetite. 2011; 57(2): 401-13. [DOI:10.1016/j.appet.2011.06.001]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Community Health Research

Designed & Developed by : Yektaweb