دوره 7، شماره 4 - ( Oct-Dec 1397 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 213-207 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران ، nadersharifi81@yahoo.com
2- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (4447 مشاهده)
مقدمه: پوکی استخوان یکی از بیماری های مزمن است که به طور قابل توجهی بر زندگی افراد، به ویژه زنان تاثیر می گذارد. بسیاری از زنان از این واقعیت آگاه نیستند که پوکی استخوان قابل پیشگیری است. گرچه زنان یائسه در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستند، از دست دادن استخوان می تواند حدود 35 سالگی شروع شود. این مطالعه با هدف طراحی و پیاده سازی مداخلات آموزشی برای توانمند ساختن دانشجویان دختر برای جلوگیری از پوکی استخوان انجام گردید.
روش ها: این مطالعه مداخله ای یک کارآزمایی شاهد دار  بود. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بودند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای استفاده شد. حجم نمونه150 نفر (75 نفر مداخله و 75 نفر کنترل) تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسش نامه محقق ساخته برای توانمندسازی فردی جهت پیشگیری از پوکی استخوان قبل از مداخله و سه ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. مداخله آموزشی در هشت جلسه طی دو ماه اجرا گردید برای تجزیه و تحلیل آماری، از نرم افزار SPSS 23 برای آزمون های T مستقل و Chi-Square استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سن در گروه مداخله 20/69 ± 2/24 و  گروه شاهد 20/29 ± 2/04 تفاوت معنا داری نداشت (P= 0/26). تفاوت میانگین نمرات آگاهی (P< 0/001)، نگرش (P< 0/001) و خودکارآمدی (P= 0/006)  در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد دارای تفاوت معنا دار بود. تفاوت میانگین نمرات گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد در مهارت های زندگی (P= 0/23) معنادار نبود.
نتیجه گیری: نتایج تأثیر مداخله آموزشی را در ارتقای توانایی دانش آموزان دختر در جلوگیری از پوکی استخوان نشان داد. پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی برای توانمند سازی زنان جهت پیشگیری از گسترش پوکی استخوان در میان زنان طراحی و اجرا شود.
 
واژه‌های کلیدی: پوکی استخوان، پیشگیری، دانش، نگرش
متن کامل [PDF 417 kb]   (1165 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1397/4/20 | پذیرش: 1397/10/10 | انتشار: 1397/10/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.