دوره 7، شماره 3 - ( Jul- Sep 1397 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 199-192 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، elaheh.khoshnevis@gmail.com
3- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
چکیده:   (4662 مشاهده)
مقدمه: ناهنجاری ها و اختلالات ژنتیکی در جنین از مهمترین رویداد های آسیب زا برای مادران می باشد که موجب  ناراحتی و استرس بسیار زیادی می گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مقابله مسئله مدار بر کیفیت زندگی زنان باردار دارای ریسک ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین صورت گرفته است.
روش: تحقیق حاضر از لحاظ روش ، آزمایشی از نوع کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. بعد از انتخاب تصادفیِ 30 نفر از زنان باردار دارایِ ریسک ناهنجاری های ژنتیکیِ جنین و اجراء پیش آزمون کیفیت زندگی،این افراد به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، سپس گروه آزمایش، طی دوازده جلسه( هفته ای یکبار،به مدت 60 دقیقه ) تحت آموزش مقابله مسئله مدار قرار گرفت و پس از اتمام آموزش، از هردوگروه، پس آزمون کیفیت زندگی به عمل آمد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که نمرات کیفیت زندگی مادران در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش داشته و به طور معنی داری متفاوت است. بعد از مداخله، افزایش معنی داری در ابعاد مختلف کیفیت زندگی شامل عملکرد جسمانی، محدودیت جسمانی، کارکرد اجتماعی، تحمل درد، سرزندگی و نشاط، محدودیت عاطفی و هیجانی، سلامت عمومی و سلامت روان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بوده است (F=67.48, P<0.01).
نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که آموزش مقابله مسئله مدار بر کیفیت زندگی زنان باردار دارای ریسک ناهنجاری های ژنتیکی جنین از لحاظ آماری موثر است. علاوه بر این، می توان نتیجه گرفت که آموزش مقابله مسئله مدار می تواند به عنوان یک رویکرد آموزشی موثر برای جلوگیری از خطرات استرس در زنان باردار دارای ریسک ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین به کار رود.
 
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1397/2/10 | پذیرش: 1397/7/4 | انتشار: 1397/7/4

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.