دوره 7، شماره 1 - ( Jan-March 1396 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 56-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، aliakbarajam1387@gmail.com
2- مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (4838 مشاهده)

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت سواد سلامت برای ایجاد یک جامعه سالم، نقش هوش چندگانه از بین عوامل موثر بر سواد سلامت مدنظرقرارگرفتهاست. هدف پژوهش حاضر نقش هوش چندگانه بر سواد سلامت دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پژشگی گناباد می‌باشد.

 روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد سال 1396 می باشد. که حجم کل نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول گرجسی و مورگان، 170 تعیین شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سواد سلامت منتظری و همکاران، پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر، استفاده شد. داده ها از طریق spss 20 تجزیه و تحلیل شدند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون تی مستقل استفاده شد.

یافته ها: بین همه ابعاد هوش چندگانه، با سواد سلامت رابطه معناداری وجودداشت. هم چنین مولفه‌های هوش چندگانه قادر به پیش بینی سواد سلامت دانشجویان بودند. بین ابعاد مختلف هوش چندگانه دانشجویان دختر و پسر به طور کلی رابطه معناداری وجود نداشت.

بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که مولفه‌های هوش چندگانه با سواد سلامت رابطه معنادار وجوددارد و مولفه های هوش چندگانه قادر به پیش بینی سواد سلامت دانشجویان می‌باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که از برنامه درسی مبتنی بر هوش چندگانه در طراحی و آموزش دروس دانشجویان دانشکده بهداشت استفاده شود.

 

متن کامل [PDF 667 kb]   (2472 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1396/7/19 | پذیرش: 1396/12/2 | انتشار: 1396/12/2

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.