دوره 3، شماره 1 - ( Apr-June 1393 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 78-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- ، taherehjasemizad@yahoo.com
چکیده:   (7841 مشاهده)
مقدمه: رنگ ها دارای ساختار پیچیده بوده و معمولاً سمی و مقاوم به تصفیه بیولوژیک هستند و از طریق جریان فاضلاب صنایع وارد محیط زیست می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب رنگ راکتیو آبی 19 ((RB19 بر روی پودر ساقه گیاه زرشک از فاضلاب سنتتیک نساجی بوده است.
مواد ‌و ‌روشها: این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. فاضلاب مصنوعی با حل کردن RB19 در آب مقطر تهیه گردید. غلظت رنگ با استفاده از اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج 592 نانومتر تعیین گردید. در این مطالعه، اثرات غلظت اولیه رنگ، pH‌، مقدار جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. برای درک بهتر فرایند جذب، داده های آزمایشگاهی با مدل های ایزوترمی لانگمیر و فروندلیچ و مطالعات سینتیک مورد آنالیز قرار گرفت.
 یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حذف رنگ RB19 با پودر ساقه عناب به عنوان یک جاذب زیستی طبیعی در شرایط قلیایی (10= pH) بهترین کارایی را داشت و با افزایش pH از 3 به 10، کارایی حذف رنگ افزایش یافت. با کاهش غلظت اولیه رنگ و افزایش زمان و مقدار جاذب، کارایی حذف رنگ افزایش یافت. در این مطالعه، داده‌های جذب از ایزوترم لانگمیر تبعیت کرد. آنالیز سینتیک نتایج مطالعات ما نیز نشان داد که نتایج با سینتیک شبه درجه دوم مطابقت بهتری داشت.
 نتیجه‌گیری: از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که پودر ساقه عناب می تواند به عنوان یک جاذب زیستی جهت حذف رنگ از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/3/24 | پذیرش: 1393/3/24 | انتشار: 1393/3/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.