مجله تحقیقات سلامت- راهنمای نگارش مقاله
ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به انگلیسی بودن متن کامل مقالات، جهت دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله کلیک نمایید:
راهنمای نگارش مقاله

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات سلامت:
http://jhr.ssu.ac.ir/find.php?item=1.48.21.fa
برگشت به اصل مطلب