مجله تحقیقات سلامت- هیات تحریریه
هیئت علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول و سردبیر : دکترمحمد حسن لطفی

مدیر اجرائی:  ابراهیم سلمانی ندوشن

اعضای هیئت تحریریه: دکتر محمد حسن احرامپوش، دکتر محمد حسن لطفی، دکتر سعید مظلومی، دکتر محمد علی مروتی، دکتر ابوالفضل برخورداری، دکتر حسن مظفری، دکتر محمد حسین فلاح زاده، دکتر محمد تقی قانعیان، دکتر مسعود میرزایی، دکتر غلام رضا شریفی راد، دکتر بهادر حاجی محمدی، دکتر جمشید آیت الهی، دکتر احمد حائریان، دکتر محمود نوری شادکام، دکتر سید جلیل میرمحمدی، دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، دکتر عباس افلاطونیان، دکتر مجتبی یاسینی، دکتر محمد باقر اولیا، دکتر محمد حس شیخها، دکتر حسین ابراهیم پور، دکترعلی دهقانی ، آقای ابراهیم سلمانی ندوشن، دکتر امیرحسین محوی، دکتر داوود شجاعی زاده، دکتر جبرائیل سراجی، دکتر علیرضا مصداقی نیا، دکتر سید منصور رضوی، دکتر محمد ملکوتیان، دکتر محمد رضا ملکی، دکتر ابولقاسم پوررضا، دکتر مسعود فردوسی، دکتر حسام سیدین،، دکتر محمد رنجبر، دکتر آزاده نجارزاده، دکتر زهره رهایی، دکتر کانن، دکتر دیویدی

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات سلامت:
http://jhr.ssu.ac.ir/find.php?item=1.41.23.fa
برگشت به اصل مطلب