دوره 9، شماره 4 - ( 9-1399 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 273-281 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeh M R, Sharifatpour R. The Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Balance Function and Physiological Cost Index in Multiple Sclerosis Patients. JCHR. 2020; 9 (4) :273-281
URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-649-fa.html
ساده محمد رضا، شریفات پور رضا. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عملکرد تعادلی و شاخص هزینه فیزیولوژیک بیماران زن مبتلا به ام.اس. مجله تحقیقات سلامت. 1399; 9 (4) :273-281

URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-649-fa.html


1- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد نجف آباد. اصفهان. ایران.
2- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه یزد. یزد. ایران. ، reza.sharifatpour2013@gmail.com
چکیده:   (172 مشاهده)
چکیده
مقدمه: ضعف عضلانی و مشکلات تعادلی به عنوان عامل محدودکننده در بیماران ام اس به شمار می رود که می تواند با فعالیت بدنی بهبود یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته ورزش‌ هوازی بر عملکرد تعادلی و شاخص هزینه فیزیولوژیک بیماران مبتلا به ام.اس شهرستان یزد در سال 1394، بود.
روش کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. نمونه‌های تحقیق به صورت هدفمند در دسترس شامل 30 نفر (15 نفر گروه تمرین و 15 نفر گروه کنترل)  از بیماران زن مبتلا به ام.اس عضو انجمن ام.اس بیمارستان شهید صدوقی یزد که بیماری آنها توسط متخصص مغز و اعصاب و با استفاده از امتیاز مقیاس EDSS کمتر از 4/5، تشکیل می‌دادند. آزمودنی های به صورت هدفمند در دسترس و به  صورت تصادفی ساده به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته، هر جلسه 90-60 دقیقه با شدت 70-50 درصد با حداکثر ضربان قلب در یک برنامه تمرین هوازی شرکت کردند. از آزمون­های شارپند رومبرگ برای تعادل ایستا، آزمون بلند شدن و راه رفتن زمان­دار برای تعادل پویا و آزمون هزینه فیزیولوژیک برای تعیین شاخص هزینه فیزیولوژیک بیماران استفاده گردید. جهت تحلیل آماری از میانیگین انحراف استاندارد و همچنین از آزمون های شاپیروویلک، تی مستقل و تحلیل کوواریانس از نرم‌افزارSPSS  نسخه 25 در سطح (0/05 > P) استفاده گردید.
 یافته‌‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که تمرین منتخب هوازی موجب افزایش معنی­دار در میزان تعادل ایستا (07/ = 0P) و افزایش معنی‌دار در میزان تعادل پویا (0/001 > P) و همچنین موجب بهبود شاخص هزینه فیزیولوژیک (0/001=P  ) بیماران زن مبتلا به ام اس در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل گردید.
نتیجه ‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر تمرینات هوازی می‌تواند منجر به بهبود تعادل ایستا و پویا، همچنین بهبود شاخص هزینه فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به ام. اس گردد. لذا استفاده از این تمرینات برای بیماران مبتلا به ام اس توصیه می‌گردد.
متن کامل [PDF 597 kb]   (74 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/3/30 | پذیرش: 1399/9/30 | انتشار: 1399/10/6

فهرست منابع
1. 1. Nilsagård Y. Walking Ability, Balance and Accidental Falls in Persons with Multiple Sclerosis. 2008.
2. Freeman J, Fox E, Gear M, et al. Pilates Based Core Stability Training in Ambulant Individuals with Multiple Sclerosis: Protocol for A Multi-Centre Randomised Controlled Trial. BMC Neurology. 2012; 12(1):19. [DOI:10.1186/1471-2377-12-19]
3. Dalgas U, Stenager E, Ingemann-Hansen T. Multiple Sclerosis and Physical Exercise: Recommendations for The Application of Resistance-, Endurance-and Combined Training. Multiple Sclerosis Journal. 2008; 14(1):35-53. [DOI:10.1177/1352458507079445]
4. Horton S, MacDonald DJ, Erickson KMS. Exercise, and the Potential for Older Adults. European Review of Aging and Physical Activity. 2010; 7(1): 49-57. [DOI:10.1007/s11556-010-0062-9]
5. Taraghi Z, Eleiae M. Quality of Life of Patient Member of MS Society of Mazandaran. Iranian Journal of Neurology. 2007; 20(55):51-60.
6. Sarvari F, Ebrahimi Atri A, Khorshid Sokhangooy M. The Comparison of Resistance and Endurance Exercises on Fatigue Severity and Balance in Women with Multiple Sclerosis. Sport medicine. 2013; 5(10):89-102. [Persian]
7. Doucett A, Seminary J. Pilates Adapted for Parkinson's disease and Multiple Sclerosis. 2013.
8. Salavati M, Negahban H, Soleimanifar M, et al. The Persion Version of the Berg Balance Scale: Inter and Intra Rater Reliability and Construction Validity in Elderly Adults. Disability and Rehabilitation. 2012; 34(20):34-48. [DOI:10.3109/09638288.2012.660604]
9. Annovazzi P, Tomassini V, Bodini B, et al. A Cross-Sectional, Multicentre Study of the Therapeutic Management of Multiple Sclerosis Relapses in Italy. Neurological Sciences. 2013; 34(2):197-203. [DOI:10.1007/s10072-012-0981-5]
10. Coote S, Hogan N, Franklin S. Falls in People with Multiple Sclerosis who Use A Walking Aid: Prevalence, Factors, and Effect of Strength and Balance Interventions. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2013; 94(4):616-21. [DOI:10.1016/j.apmr.2012.10.020]
11. Mariotti C, Fancellu R, Di Donato S. An overview of the patient with ataxia. Journal of neurology. 2005; 252(5):511-8. [DOI:10.1007/s00415-005-0814-z]
12. Silkwood-Sherer D, Warmbier H. Effects of Hippotherapy on Postural Stability, In Persons with Multiple Sclerosis: A Pilot Study. Journal of Neurologic Physical Therapy. 2007; 31(2):77-84. [DOI:10.1097/NPT.0b013e31806769f7]
13. Cattaneo D, Jonsdottir J, Zocchi M, et al. Effects of Balance Exercises on People with Multiple Sclerosis: A Pilot Study. Clinical Rehabilitation. 2007; 21(9):771-81. [DOI:10.1177/0269215507077602]
14. Olgiati R, Burgunder JM, Mumenthaler M. Increased Energy Cost of Walking in Multiple Sclerosis: Effect of Spasticity, Ataxia, and Weakness. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1988; 69(10): 846-9.
15. Waters RL, Mulroy S. The Energy Expenditure of Normal and Pathologic Gait. Gait Posture. 1999; 9(3): 207-31. [DOI:10.1016/S0966-6362(99)00009-0]
16. Nene AV, Jennings SJ. Physiological Cost Index of Paraplegic Locomotion Using the ORLAU ParaWalker. Spinal Cord. 1992; 30(4): 264-52. [DOI:10.1038/sc.1992.63]
17. Rose J, Gamble JG, Medeiros J, et al. Energy cost of walking in normal children and in those with cerebral palsy. Comparison of heart rate and oxygen uptake. Journal of Pediatric Orthopaedics. 1989; 9(3): 2769. [DOI:10.1097/01241398-198905000-00004]
18. 17- MacGregor J. Rehabilitation ambulatory monitoring. Palgrave Macmillan, London .1979: 159-72. [DOI:10.1007/978-1-349-04835-9_20]
19. Rampello A, Franceschini M, Piepoli M, et al. Effect of Aerobic Training on Walking Capacity and Maximal Exercise Tolerance in Patients with Multiple Sclerosis: A Randomized Crossover Controlled Study. Physical therapy. 2007; 87(5):545-55. [DOI:10.2522/ptj.20060085]
20. Halabchi F, Alizadeh Z, Sahraian MA, et al. Exercise Prescription for Patients with Multiple Sclerosis Potential Benefits and Practical Recommendations. BMC Neurology. 2017; 17(1):185. [DOI:10.1186/s12883-017-0960-9]
21. Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J, et al. Resistance Training Improves Muscle Strength and Functional Capacity in Multiple Sclerosis. Neurology. 2009; 73(3):1478-84. [DOI:10.1212/WNL.0b013e3181bf98b4]
22. Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J, et al. Fatigue, Mood and Quality of Life Improve in MS Patients after Progressive Resistance Training. Multiple Sclerosis Journal. 2010; 16(4):480-90. [DOI:10.1177/1352458509360040]
23. Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J, et al. Muscle Fiber Size Increases Following Resistance Training in Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2010; 16(11): 1367-76. [DOI:10.1177/1352458510377222]
24. Dalgas U, Stenager E, Lund C, et al. Neural Drive Increases Following Resistance Training in Patients with Multiple Sclerosis. Journal of Neurology. 2013; 260(7): 1822-32. [DOI:10.1007/s00415-013-6884-4]
25. Mostert S, Kesselring J. Effect of A Short-Term Exercise Training Program on Aerobic Fitness, Fatigue, Health Perception and Activity Level of Subjects with Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2002; 8(2): 61-168. [DOI:10.1191/1352458502ms779oa]
26. Newman MA, Dawes H, van den Berg M, et al. Can Aerobic Treadmill Training Reduce The Effort of Walking and Fatigue in People with Multiple Sclerosis: A Pilot Study. Multiple Sclerosis Journal. 2007; 13(1):113-9. [DOI:10.1177/1352458506071169]
27. Pazokian M, Shabani M, Zakerimoghdam M, et al. The Effect of Stretching Together Aerobic Exercise on Fatigue Level in Multiple Sclerosis Patients Refer to MS Society of Iran Those Suffer From Fatigue. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2012; 22(2):18-24. [Persian]
28. Shanazari Z, Marandi M, Minasian V. Effect of 12 Week Pilates and Aquatic Traianing on Fatigue in Women with Multiple Sclerosis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013; 23(98): 257-64. [Persian]
29. Bolouchi R, Ghyasi A, Naderi A, et al. The Survey of Cawthorne and Cooksey Exercise on the Quality of Life, Balance and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2014; 21(7): 43-53. [Persian]
30. Taheri Torbati H, Mahjor M, Enferadi A. Comparison of Single and Dual Task Balance Training on Balance in the Women with Multiple Sclerosis. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2016; 20(6): 34-43. [Persian]
31. Farsi A, Akbar PS, Mosavi MK.V, et al. Effect of Pilates Training Based on Core Stability on Balance and Electromyography of Women with Multiple Sclerosis. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(3): 165-173. [Persian]
32. Sarvari, Fatemeh, Ebrahimi Atri, Ahmad, Saeedi, Morteza, Khorshid Sokhangooy, Maryam. The relationship between lower extremity strength and dynamic balance in patients with multiple sclerosis. Eighth International Conference on MS. 2011: 1-17.
33. Kurdi M, Anoosheh L, Khodadadh S, et al. The Effect of Selected Combined Training on Strength, Balance and Life Quality of Patients Multiple Sclerosis. Journal of Sport Medicine. 2011; 2(5): 46-59. [Persian]
34. Cattaneo D, Jonsdottir J, Zocchi M, et al. Effect of balance exercise on people with multiple sclerosis, a pilot study. Clinical rehabilitation. 2007; 21(9): 771-81. [DOI:10.1177/0269215507077602]
35. Karpatkin HI, Cohen ET, Klein S, et al. The effect of maximal strength training on strength, walking, and balance in people with multiple sclerosis: a pilot study. Multiple sclerosis international. 2016: 5235971. [DOI:10.1155/2016/5235971]
36. Rietberg MB, Brooks D, Uitdehaag BM, et al. Exercise Therapy for Multiple Sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2005; (1). [DOI:10.1002/14651858.CD003980.pub2]
37. Kargarfard M, Mehrabi M, Hamidi-Tehrani J, et al. Changes in speed, Endurance and Balance in Women with Multiple Sclerosis after 4 and 8 weeks of Aquatic Exercise Training. Journal of Isfahan Medical School. 2013; 31(256): 1628-1639. [Persian]
38. White LJ, Dressendorfer RH. Exercise and Multiple Sclerosis. Sports Medicine. 2004; 34(15):1077-100. [DOI:10.2165/00007256-200434150-00005]
39. Freal JE, Kraft GH, Coryell JK. Symptomatic Fatigue in Multiple Sclerosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1984; 65(3): 135-8.
40. Fragoso YD, Santana DL, Pinto RC. The Positive Effects of A Physical Activity Program for Multiple Sclerosis Patients with Fatigue. NeuroRehabilitation. 2008; 23(2):153-7. [DOI:10.3233/NRE-2008-23204]
41. Arastu A.A, Ahmadi A, Zahednejad Sh. The Comparision of Effect of 8 Weeks Aerobic and Yoga Training on Physiological Cost Index in Multiple Sclerosis Patients. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2011; 10(2): 153-162. [Persian]
42. Mostert S, Kesselring J. Effects of a Short-Term Exercise Training Program on Aerobic Fitness, Fatigue, Health Perception and Activity Level of Subjects with Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2002; 8(2): 161-8. [DOI:10.1191/1352458502ms779oa]
43. Pariser G, Madras D, Weiss E. Outcomes of An Aquatic Exercise Program Including Aerobic Capacity, Lactate Threshold, and Fatigue in Two Individuals with Multiple Sclerosis. Journal of Neurologic Physical Therapy. 2006; 30(2): 82-90. [DOI:10.1097/01.NPT.0000282572.63297.3d]
44. Ahmadi A, Nikbakht M, Arastoo AA. The Effects of A Yoga Intervention on Balance, Speed and Endurance of Walking, Fatigue and Quality of Life in People with Multiple Sclerosis. Journal of Human Kinetics. 2010; 23(1): 71-8. [DOI:10.2478/v10078-010-0009-2]
45. Khammar A, Yarahmadi M, Madadizadeh F. What Is Analysis of Covariance (ANCOVA) and How to Correctly Report Its Results in Medical Research? Iran Journal Public Health. 2020; 49(5): 1016-1017 [DOI:10.18502/ijph.v49i5.3227]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Community Health Research

Designed & Developed by : Yektaweb