دوره 9، شماره 2 - ( 3-1399 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 89-81 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sorbi M H, Issazadegan A, Soleimani E, Mirhosseini H. Relationship between Demographic Characteristics, Depression and Insomnia with Restless Legs Syndrome: a Case-Control Study of Adults Aged 17-70 Years in Yazd. JCHR. 2020; 9 (2) :81-89
URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-596-fa.html
سربی محمد حسین، عیسی زادگان علی، سلیمانی اسماعیل، میرحسینی حمید. ارتباط ویژگی‌های جمعیت شناختی، افسردگی و بی‌خوابی با سندرم پاهای بی‌قرار: یک مطالعۀ مورد-شاهدی از بزرگسالان 17 تا 70 سال یزد. مجله تحقیقات سلامت. 1399; 9 (2) :89-81

URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-596-fa.html


1- دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران ، sorbih@gmail.com
2- دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
3- مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده:   (2315 مشاهده)

مقدمه: سندرم پاهای بی­قرار یک اختلال حرکتی- نرولوژیک است که اغلب بیماران در طول خواب تمایل شدیدی به تکان دادن پاهای خود داشته و آن را احساس ناخوشایندی توصیف می­کنند. هدف از این پژوهش تعیین شیوع سندرم پاهای بی­قرار، ارتباط آن با ویژگی­های جمعیت شناختی، افسردگی و بی­خوابی و مقایسه متغیرهای نامبرده در دو گروه با و بدون سندرم پاهای بی­قرار بود.
روش: این پژوهش یک مطالعۀ مورد-شاهدی تحلیلی بود. نمونۀ پژوهش شامل 429 بزرگسال 17 تا 70 ساله بود که به کلنیک­های روانپزشکی و عصب روانشناختی یزد (ایران) در سال 1398 مراجعه کرده بودند. شرکت­ کنندگان با روش نمونه ­گیری خوشه­ ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل فرم جمعیت شناختی، پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، شاخص شدت بی­خوابی (ISI) و پرسشنامۀ بین­المللی سندرم پاهای بی­قرار (IRLSQ) بود. داده ­ها نیز با استفاده از نرم ­افزار SPSS-21 و روش آماری خی­ دو، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفته شدند. سطح معناداری در حد 0.05 بود.
یافته­ ها: میانگین و انحراف استاندارد سنی افراد شرکت­کننده در پژوهش 10.82± 34.43 بود. همچنین میانگین و انحراف استاندارد سنی گروه دارای سندرم پاهای بی­قرار 10/95±36/07 و گروه بدون سندرم پاهای بی­قرار 10.75±33.92 بود. میزان شیوع سندرم پاهای بی­قرار در بزرگسالان 23.5% (101=n) بود که میزان شیوع در زنان 32% (66=n) و در مردان 28.7% (35=n) بود. نتایج t-test نشان داد بیماران سندرم پاهای بی­قرار از میزان افسردگی و بی­خوابی شدیدتری نسبت به افراد بدون سندرم پاهای بی­قرار برخوردار هستند (0.05> p). رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیرهای بی­خوابی (0.36=β)، سن (0.13=β) و افسردگی (0.15=β) بیشترین توان پیش­بینی سندرم پاهای بی­قرار را دارند.
نتیجه ­گیری: نسبت شیوع سندرم پاهای بی­قرار در بزرگسالان ایرانی بالا است. بی­خوابی شدید، داشتن خلق افسرده و سن بالا در پیش­بینی این بیماری جزو عوامل مهمی در نظر گرفته می­شوند. این موضوع توجه به تشخیص زودهنگام، پیشگیری و درمان این اختلال را در بزرگسالان الزام می­دارد.

متن کامل [PDF 735 kb]   (703 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: 1398/10/5 | پذیرش: 1399/4/9 | انتشار: 1399/4/9

فهرست منابع
1. 1. Alidosti M, Hemate Z, Reisi M. Relationship between the quality of sleep and restless legs syndrome among the hemodialysis patients admitted to dialysis centers in Chaharmahal and Bakhtiari during 2011. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2013;17(1):85-90.[Persian]
2. Leschziner GD. Restless legs syndrome. InSleep Disorders in Psychiatric Patients. 2018: 175-188. [DOI:10.1007/978-3-642-54836-9_10]
3. Lee HB, Ramsey CM, Spira AP, et al. Comparison of cognitive functioning among individuals with treated restless legs syndrome (RLS), untreated RLS, and no RLS. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 2014;26(1):87-91. [DOI:10.1176/appi.neuropsych.12120394]
4. Comella CL. Treatment of restless legs syndrome. Neurotherapeutics. 2014;11(1):177-187. [DOI:10.1007/s13311-013-0247-9]
5. Gheshlagh RG, Farajzadeh M, Zarei M, et al. The prevalence of restless legs syndrome in patients undergoing hemodialysis: a systematic review and meta-analysis study. Basic and Clinical Neuroscience. 2017;8(2):105-112. [DOI:10.18869/nirp.bcn.8.2.105]
6. Farajzadeh M, Hosseini M, Ghanei-Gheshlagh R, et al. Investigating the association between Restless Leg Syndrome and depression in elderly. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2016;2(3):18-26.[Persian] [DOI:10.17795/nmsjournal32585]
7. Mucsi I, Molnar MZ, Ambrus C, et al. Restless legs syndrome, insomnia and quality of life in patients on maintenance dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation. 2005; 20(3):571-577. [DOI:10.1093/ndt/gfh654]
8. Al-Arabi S. Quality of life: subjective descriptions of challenges to patients with end stage renal disease. Nephrology Nursing Journal. 2006;33(3):285-93.
9. Terzi H, Terzi R, Zeybek B, et al. Restless legs syndrome is related to obstructive sleep apnea symptoms during pregnancy. Sleep and Breathing. 2015;19(1):73-78. [DOI:10.1007/s11325-014-0964-2]
10. Gheshlagh RG, Farajzadeh M, Zarei M, et al. The prevalence of restless legs syndrome in patients undergoing hemodialysis: a systematic review and meta-analysis study. Basic and Clinical Neuroscience. 2017;8(2):105-112. [DOI:10.18869/nirp.bcn.8.2.105]
11. Hosseini H, Safavi M, Fesharaki M. Relationship between Hypertension and Restless Legs Syndrome in Patients with Cardiovascular Diseases. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2018;4(3):47-53.
12. Amiri MH, Bidaki R, Avazbakhsh MH, et al. Prevalence and correlates of restless legs syndrome in chronic renal failure patients undergoing hemodialysis. Koomesh. 2019;21(3):493-498.[Persian]
13. Jamalnia S. Investigating restless leg syndrome and its severity in nursing students. Nursing development in health. 2018;8(2):25-30.
14. Hemmati Z, Alidosti M. Frequency of Restless Legs Syndrome in Hemodialysis Patients Referring to Chaharmahal and Bakhtiari Province Hospitals. Journal of Health And Care. 2012;14(4):28-34.[Persian]
15. Rajabi G, Karjo-Kasmai S. Psychometric properties of a Persian-language version of the beck depression inventory-second edition (BDI-II-Persian). Training Measurement. 2013;3(10):139-157.[Persian]
16. Chahoud M, Chahine R, Salameh P, et al. Reliability, factor analysis and internal consistency calculation of the Insomnia Severity Index (ISI) in French and in English among Lebanese adolescents. eNeurologicalSci. 2017;7:9-14 [DOI:10.1016/j.ensci.2017.03.003]
17. Fereshtehnejad SM, Rahmani A, Shafieesabet M, et al. Prevalence and associated comorbidities of restless legs syndrome (RLS): Data from a large population-based door-to-door survey on 19176 adults in Tehran, Iran. PLoS One. 2017;12(2):e0172593. [DOI:10.1371/journal.pone.0172593]
18. Koo BB. Restless leg syndrome across the globe: epidemiology of the restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease. Sleep Medicine Clinics. 2015;10(3):189-205. [DOI:10.1016/j.jsmc.2015.05.004]
19. Yilmaz O, Şengül Y, Şengül HS, et al. Investigation of alexithymia and levels of anxiety and depression among patients with restless legs syndrome. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2018;14: 2207-2214. [DOI:10.2147/NDT.S174552]
20. Theorell-Haglöw J, Miller CB, Bartlett DJ, et al. Gender differences in obstructive sleep apnoea, insomnia and restless legs syndrome in adults-What do we know? A clinical update. Sleep Medicine Reviews. 2018;38:28-38. [DOI:10.1016/j.smrv.2017.03.003]
21. Batool-Anwar S, Li Y, De Vito K, et al. Lifestyle factors and risk of restless legs syndrome: prospective cohort study. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2016;12(2):187-194. [DOI:10.5664/jcsm.5482]
22. Ohayon MM, O'Hara R, Vitiello MV. Epidemiology of restless legs syndrome: a synthesis of the literature. Sleep medicine reviews. 2012;16(4):283-295. [DOI:10.1016/j.smrv.2011.05.002]
23. Innes KE, Selfe TK, Agarwal P. Prevalence of restless legs syndrome in North American and Western European populations: a systematic review. Sleep Medicine. 2011;12(7):623-634. [DOI:10.1016/j.sleep.2010.12.018]
24. Habibzadeh H, Lazari N, Ghanei GR. Relationship between restless legs syndrome and sleep quality in hemodialysis patients. Iranian Journal of Medical - Surgical Nursing. 2013;2(1-2):57-62.[Persian]
25. Association D-AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing. 2013.
26. Saraji NZ, Hami M, Boostani R, et al. Restless leg syndrome in chronic hemodialysis patients in Mashhad hemodialysis centers. Journal of Renal Injury Prevention. 2017;6(2):137-141. [DOI:10.15171/jrip.2017.27]
27. Abedi P, Bagheri R, Qorbani M, et al. Is there a relationship between restless legs syndrome and medical problems in pregnant women? A cross-sectional study in Iran. Acta Neurologica Belgica. 2018:1-6. [DOI:10.1007/s13760-018-01062-7]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Community Health Research

Designed & Developed by : Yektaweb