دوره 6، شماره 1 - ( Jan-March 1395 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 53-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3793 مشاهده)

چکیده

مقدمه :رانندگی یکی از مشاغل مهم و پراسترس در جامعه است و توجه به وضعیت سلامتی، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی  رانندگان ضروری هست . هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی در رانندگان مراجعه‌کننده به پایانه بار شهر یزد بود.

مواد و روش‌ها:  در این مطالعه 134 نفر از رانندگان شاغل در پایانه بار شهر یزد به‌صورت  نمونه‌گیری  در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی رضایت زناشویی ENRICH ، پرسشنامه(SF-36) و پرسشنامه حمایت اجتماعی(SSQ) استفاده شد. جهت آنالیز اطلاعات از آزمون‌های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه  و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج:  میانگین سنی رانندگان 17/9 ±2/40 سال، میانگین نمره کلی رضایت زناشویی 14/20±04/120 از 175 ، کیفیت زندگی  12/18±69/99  از 149 و  حمایت اجتماعی 76/4± 15از 23 بود.   4/60 درصد از رانندگان  از شغل خود راضی نبودند. همچنین رابطه بین وزن و رضایت زناشویی معنی داربود(02/0 P=)،  همچنین بین رضایت شغلی (003/0 P=)(015/0 P=) و درآمد (047/0 P=)(020/0 P=)با  حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی  رابطه معنی‌داری وجود داشت، ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی و دو متغیر کیفیت و رضایت زناشویی رابطه‌ی قوی معنی‌داری بود(000/0 P=).

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی رانندگان پایین‌تر از حد انتظار بوده است. بنابراین توجه به‌سلامت جسمی و روانی رانندگان می‌تواند بر ایمنی جاده‌ها تأثیرگذار باشد، لذا برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات منظم جهت بهبود  رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در رانندگان ضروری است.

متن کامل [PDF 580 kb]   (1179 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/12/28 | پذیرش: 1395/12/28 | انتشار: 1395/12/28