دوره 6، شماره 3 - ( July-Sep 1396 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 132-140 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، hrsamadifard@ymail.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1820 مشاهده)

مقدمه: سلامت عمومی، از ویژگی­هایی تشکیل یافته است که در برابر موقعیت­های فشارزای زندگی به عنوان سپری محافظ عمل کرده و کمک می­کند که زوجین، در این موقعیت­ها کارکرد بهتری داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باور، همجوشی و تحریف شناختی در پیش­بینی سلامت عمومی زوجین صورت پذیرفت.

مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری مطالعه کلیه زوجین شهر اردبیل در سال 1395 بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و مراجعه به پارک­ها و مکان­های عمومی 380 نفر (190 زن و شوهر) از آنان به روش نمونه­گیری در­دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌­های پژوهش با روش­های­ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد بین باور فراشناختی (r=0.47, p<0.05) ، همجوشی شناختی (r=0.33, p<0.05) و تحریف شناختی (r=0.28, p<0.05) با سلامت عمومی در بین زوجین رابطه معناداری وجود دارد. ضرایب بتای متغیرهای پیش­بین نشان داد که باورهای فراشناختی (β=0.34)، همجوشی شناختی(β=0.28) و تحریف شناختی (β=0.21) قابلیت پیش­بینی معنادار سلامت عمومی را در زوجین دارند (p<0.05).

نتیجه گیری: از این مطالعه می­توان نتیجه گرفت که زوجین دارای سطوح بالاتر باورهای فراشناختی، همجوشی و تحریف شناختی از سلامت عمومی پایین­تری نسبت به سایر زوجین برخوردارند.

متن کامل [PDF 649 kb]   (435 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۳