دوره 6، شماره 1 - ( Jan-March 1395 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد_پردیس بین الملل ، kamiar.shafiei@gmail.com
چکیده:   (2346 مشاهده)

سابقه و هدف: خواب یک اصل ضروری برای زندگی و برای حفظ عملکرد و سلامتی انسان دارای اهمیت فراوانی است.کمیت و کیفیت خواب می تواند فشارخون را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش تعیین ارتباط کمیت و کیفیت خواب با پرفشاری خون است.

مواد وروش ها:این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از داده های مطالعه سلامت مردم یزد (یاس)، انجام گردید. در این مطالعه حجم  نمونه مورد بررسی 6964  نفر از از افراد بزرگسال در گروه سنی  20 تا 70 سال به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکور و رگرسیون لجستیک در نرم افزار  SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: ازمجموع شرکت کنندگان این مطالعه 3/50 درصد زن بودند.6/28 درصد شرکت کنندگان پرفشاری خون داشتند. 3/31درصد مردان و 9/25درصد زنان پرفشاری خون داشتند.کمترین میزان فشارخون بین 20-29 سال، 9/9 درصد و بیشترین میزان فشارخون بین سالهای 69-60 سال،6/49 درصد بود.آزمون کای اسکور برای بررسی طول مدت خواب) 0.001>p ( و تعداد دفعات دیدن کابوس شبانه ) 0.016 (p= معنی دارشده بود.نسبت شانس تطبیق شده طول مدت خواب، جنس، گروهای  سنی ، سطح تحصیلات، نمایه توده بدنی، اثر معنی داری بر روی فشار خون داشتند) 0.001>p (. حدود نیمی از افراد اختلال در کمیت و کیفیت خواب را نشان دادند و حدود یک سوم شانس ابتلا به پرفشاری خون را داشتند.

نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت کمیت و کیفیت خواب افراد مورد بررسی در حد قابل قبول نمی باشد و نیاز به توجه ویژه دارد. در مجموع می توان گفت یافته های مطالعه حاضر اهمیت توجه به کمیت و کیفیت خواب در پیشگیری از بروز فشارخون را نشان می دهد.

واژه‌های کلیدی: کمیت خواب، کیفیت خواب، پرفشاری خون
متن کامل [PDF 487 kb]   (784 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲