دوره 5، شماره 4 - ( Oct-Dec 1395 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 270-278 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
2- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
3- مرکز تحقیقات نظارت بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ، aghakoochak@yahoo.com
چکیده:   (2696 مشاهده)

خلاصه

مقدمه:دیابت شایع ترین بیماری متابولیک واز مهمترین اختلالات دوران بارداری است که به دلیل عدم تحمل گلوکز برای نخستین بار در طی بارداری تشخیص داده می شود.

روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی می باشد که با استفاده از داده های ثبت شده در طرح غربالگری دیابت بارداری کلیه زنان باردار شهرستان میبد طی سال 1391- 1392 انجام شده است .در 1209خانم باردار بدون سابقه دیابت، دراولین ویزیت مامایی آزمایش FBS انجام می شد و براساس دارا بودن فاکتور خطر یا عدم آن، تحت آزمایش تحمل گلوکز خوراکی(OGTT) سه ساعته با 75 گرم گلوگز قرار می گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه18) و آزمون آماری T-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانP کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج: میانگین سنی افراد مبتلا به دیابت بارداری 85/5±8/27 و زنان سالم از نظر دیابت بارداری 35/5±1/26 سال بود، که بین میانگین سنی و شاخص توده بدن،تعداد بارداری و سابقه خانوادگی دیابت با دیابت بارداری رابطه معنی داریافت شد(000/0=P). بین سابقه فشار خون بالا، سابقه دیابت بارداری، سابقه مرده زایی،سابقه سقط خود به خودی،سابقه تولد نوزاد با وزن 4 کیلوگرم یا بیشتر و سابقه تولد نوزاد ناهنجار با دیابت باردای رابطه معنی دار وجود نداشت.

 نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد،که دیابت بارداری از شیوع بالایی در شهرستان میبد برخوردار است، هم چنین با توجه به شیوع بالای این بیماری در گروه کم خطر،غربالگری همگانی توصیه می گردد.

واژه‌های کلیدی: شیوع، دیابت حاملگی، میبد
متن کامل [PDF 242 kb]   (799 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲