دوره 3، شماره 3 - ( Oct-Dec 1393 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 210-224 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3886 مشاهده)
هدف: هدف از پژوهش حاضر وارسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین-52 در نمونه‌ای از دانش آموزان ایرانی بوده است. روش: با استفاده از روش نمونه گیری مرحله‌ای، 551 دانش آموز از مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر یزد که در سال تحصیلی 1389-90 مشغول به تحصیل بودند انتخاب گردیدند. در این مطالعه از پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین- 52 فرم خود سنجی» و سایر پرسشنامه هایی که ساختار مشابهی را می سنجیدند استفاده گردید. به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه از روش‌های اعتبار سازه (تحلیل عاملی تأییدی و تشخیصی) و اعتبار همگرا و به منظور وارسی پایایی از دو روش آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی (با فاصله دو هفته) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن بود که شاخص‌های خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (RMSEA) و برازندگی تطبیقی (CFI) به ترتیب برابر با 0.053 و 0.97 بودند که نمایانگر برازندگی مناسب بین مدل مشخص شده و داده‌ها می‌باشد. همچنین نتایج اعتبار همگرا نشان داد که رابطه بین ابعاد پرسشنامه کیداسکرین-52 بجز بعد پذیرش اجتماعی و مزاحمت، با ساختارهای مشابه، در حد متوسط تا قوی و معنادار می‌باشد. همچنین تفاوت‌های معناداری در ابعاد کیداسکرین-52 بر اساس وضعیت روانی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی یافت شد. ضرایب تمام آلفاها (به جز پذیرش اجتماعی و مزاحمت) و ضرایب پایایی باز آزمایی (به فاصله دو هفته) قابل قبول بودند. نتیجه گیری: پرسشنامه کیداسکرین-52 از اعتبار و پایایی مناسبی در جامعه دانش آموزان ایرانی برخوردار است.
متن کامل [PDF 358 kb]   (1267 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶